Admini

Admini fungerte i sin tid som kombinert bolig og kontor for administrasjonen ved Fritzøe Jernverk. Bygningen ble oppført i 1693 som bolig for jernverksforvalteren, og det ble anlagt en flott hage og gårdsplass rundt huset. Bygningen er restaurert i senere tid, og fasaden er i dag slik den fremsto originalt. Innvendig er bygningen bygget om til boligformål og inneholder to leiligheter på 230 m2 og 270 m2, samt en hybel på 35 m2.