Bergeløkka

Bergeløkka ligger på den gamle industritomten til Larvik Cellulosefabrikk. Fram til 2017 vil området benyttes som riggeplass for utbygningen av E18.

Tomten på 100 dekar er regulert til industri, men kan være et potensielt attraktivt område for fremtidig bolig- og næringsutvikling. Videre utvikling avhenger av ferdigstillingen av E18 og tilhørende infrastruktur.