Dentortomta

Dentortomta ligger sør for jernbanen på Øya, og er på cirka 21000 kvm. Tomten ligger sentralt i et område av Larvik som har hatt stor utvikling innen kapitalvarehandel i senere tid.

Dentortomta er regulert til kombinert formål som forretning, kontor, industri og lager.