Forvaltningsgården

Forvaltningsgården ble oppført sammen med østre og vestre portnerbolig i 1856. Bygningen ble blant annet brukt til oppstalling av arbeidshestene på verket, og loftetasjen ble benyttet til lagring av høy og kraftfôr.

Bygningen var i dårlig forfatning da ombyggingen startet i 1997, og behovet for oppgradering var stort. Det ble blant annet tilført en ny etasje, og den østre portnerboligen ble sammenføyet hovedbygningen. Forvaltningsgården byr i dag på lyse og trivelige lokaler, og har beholdt sin sjel og sjarm. Larvik Museum huser i dag bygningen. Lokalene i 2. etasje benyttes til utleie.