Fritzøe Engros

Fritzøe Engros AS er eid av Treschow-Fritzøe AS. Selskapets virksomhet er salg og distribusjon av trebaserte plateprodukter, tregulv og kvalitetstrelast til byggevareforhandlere og trearbeidende industri. Fritzøe Engros AS leier tilsammen 8000 kvm. på Øya, og arealene omfatter primært flere bygninger med lager, men også kontorer for selskapets administrasjon.

Besøk Fritzøe Engros’ nettside