Huggeriet

Huggeriet ligger på Farriseidet, midt under den nye E18-broen. Bygningen ble oppført i 1961, og her ble fløtetømmeret fra Farris hugget opp i riktige lengder før de ble ført i en tømmerrenne nedover Farriselva og inn i Sliperiet.

I senere tid har Huggeriet blitt utleid til næringsformål, senest i forbindelse med utbyggingen av E18.