Klova

Klova er et skogsområde langs E18 sør for Larvik. Området er på 4000 dekar, og ligger i kommunale og fylkeskommunale planer som et potensielt næringsområde. Miljøhensyn må utredes før videre utvikling kan finne sted.