Kraftstasjonen

Kraftstasjonen ble anlagt i 1880, og den opprinnelige bygningen ble utvidet i 1907 og 1911-12 etter tegninger fra arkitekt Henrik Bull.

Elektrisiteten som ble produsert her ble brukt til å forsyne jernverket med energi, og senere ble det anlagt turbinrør direkte fra Farris til Kraftstasjonen. Fra 1901 og frem til i dag har det blitt produsert kraft til det offentlige nettet. Gjennomsnittlig kraftproduksjon er i dag på cirka 14 GWh, noe som tilsvarer forbruket til cirka 700 eneboliger.

Kraftstasjonen drives i dag av Fritzøe Skoger i Siljan.