Martineåsen

Martineåsen ligger mellom Sky og nye E18 og dekker 600 dekar. Fritzøe Eiendom er en av flere grunneiere i området. Larvik kommune har initiert en prosess for utvikling av området i et langsiktig perspektiv.