Mekken

Mekken ble oppført som valseverk i 1851, etter at det første valseverket på Fritzøe Jernverk ble revet. Etter nedleggelsen av jernverket i 1868 ble bygningen benyttet som lager for det nye tresliperiet, og senere ble det brukt som maskinverksted.

Bygningen ble totalrenovert og ombygget til lyse og moderne kontorlokaler i 2007 i samarbeid med Norconsult som leietaker. De gamle fasadene og vinduene er rehabilitert, og den innvendige takhøyden er beholdt. Dette gjør at Mekken har en helt spesiell atmosfære som kontorlokale.

 

Besøk Norconsults nettsider