Mølla

Fritzøe Møller er den eldste av industrivirksomhetene i Hammerdalen, med røtter tilbake til 1300-tallet. Møllebygningen har blitt modernisert og ombygget i flere omganger. På slutten av 1800-tallet bestod Mølla av tre forskjellige bygg, i dag fremstår bygget som én stor bygning. Den eldste delen er Mølla midtre fra 1859, mens Pakkeriet ble bygget i 1874 og Siloen i 1879. Mølla Nord er under rehabilitering i tett samarbeid med vernemyndighetene i Larvik kommune og Vestfold fylkeskommune. Mølla vil ferdigstilles i juni 2015, og er fult utleid som det nye hovedkontoret til ABAX.