Plateverkstedet

Plateverkstedet fremsto opprinnelig som to separate bygninger, med jernstøperi i nord og smie i sør. Etter at jernstøperiet ble nedlagt i 1951 ble bygningen omgjort til plateverksted. I dag rommer Plateverkstedet moderne kontorlokaler, alle med særpreg fra den gamle industrihistorien som fortsatt sitter i veggene.