Saggården

Saggården blir i dag benyttet som parkeringsplass, og ligger mellom jernbanelinjen i øst, Farriselva i vest og Stavernsveien i sør. Området er regulert til bolig og næring, og videreutvikling av området er satt i et langsiktig perspektiv.