Om oss

Fritzøe Eiendom er en sentral aktør i eiendomsmarkedet i Larvik kommune. Vi utvikler og skaper nye arenaer for trivsel og samhold, alltid med tradisjon og nyskapning hånd i hånd. Vi tar ansvar for en sunn byutvikling i vårt distrikt.


Fakta om Fritzøe Eiendom

Fritzøe Eiendom er et heleid datterselskap av Treschow-Fritzøe AS, og er en sentral aktør i eiendomsmarkedet i Larvik.

Etter omfattende reguleringsprosesser har Fritzøe Eiendom langt på vei lykkes med å utvikle de gamle industribygningene i Hammerdalen til attraktive arenaer for vekst og trivsel innen en lang rekke ulike virksomheter.

Fritzøe Eiendom er en solid og engasjert kvalitetsaktør med gjennomføringskraft. Fritzøe Eiendom skaper attraktive steder å bo og leve.

Vi tenker alltid fremover for å utvikle nye bydeler i Larvik, samtidig som vi restaurerer og ivaretar eldre bygningsmasse med historiske røtter.

Fritzøe Eiendom har et sterkt fokus på kompetanse og engasjement, og disse to nøkkelordene er førende for all vår virksomhet.

Fritzøe Eiendom skaper stedene der du vil være.