Høvleriet

Bygget i 1879, som ett av de første i sitt slag. Fullstendig ombygging ble foretatt etter en brann i 1944. I tilknytning til Høvleriet ble det oppført en lagerbygning (Bordhuset) på sydsiden av Stavernsveien, med tunnelforbindelse under veien. Høvlerivirksomheten ble i 1985 overført til anleggene ved Lågen.

Bygningen benyttes i dag til treningssenter samt kontorlokaler.