Om oss

Fritzøe Eiendom er en sentral aktør i eiendomsmarkedet i Larvik kommune. Vi utvikler og skaper nye arenaer for trivsel og samhold, alltid med tradisjon og nyskapning hånd i hånd. Vi tar ansvar for en sunn byutvikling i vårt distrikt.


Grønn energi

Fritzøe Eiendom setter miljøet i fokus.

Fritzøe Eiendom fokuserer på å redusere energiforbruket så mye som mulig, samtidig som komforten i lokalene opprettholdes. I den daglige driften av de ulike bygningene er denne filosofien styrende.

Hammerdalen fjernvarme består av to varmepumpebaserte energisentraler som benytter sjøvann til produksjon av varme og kjøling. Sammen leverer disse 5 GWH varme og 1,5 GWH kjøling på årsbasis. Flere av våre bygninger i Hammerdalen nyter godt av disse energisentralene, blant annet Farris Bad, Sanden 1, Fritzøe Brygge, Sliperiet og Bølgen. En stor del av denne energien er grønn, fornybar energi.

Fritzøe Eiendom etablerer nå et toppsystem som på sikt skal dekke alle bygningene våre. Her registreres alt av tekniske alarmer og avvik, slik at disse kan utbedres og lukkes så raskt som mulig. I dette systemet inkluderes også et EOS-system som gjør oss i stand til å følge energiforbruket i bygningene time for time, korrigert etter utetemperaturen.

fjernvarmeanleggfjernvarmeanlegg