Ledige lokaler – Sanden 1

15.02.2010
Lokalene er innflyttingsklare 1.7.2011

Ledig 3. etg. – BRA 750 m2