Regulert parkering innføres i Hammerdalen fra 1. juli 2009

11.06.2009
1. juli 2009 innfører Fritzøe Eiendom avgiftsbelagt parkering i Hammerdalen.

Den første timen er gratis, men husk å trekke billett! Etterfølgende timer koster kun
kr. 5,- pr. time. Parkeringsavgiften gjelder hele døgnet.

Bildet er hentet fra Østlandsposten