Spektakulær bruforbindelse planlegges mellom Bøkkerfjellet og Sanden

29.12.2009
Bruforbindelsen mellom sentrum og Sanden skal ikke bare bli en praktisk overgang, men et vakkert bygg som også vil gi nytt liv til «Bøkkern».

Reguleringsplanen for Sanden er en privat utbyggingsavtale mellom Treschow-Fritzøe og Larvik kommune. Bruovergangen blir derfor et spleiselag.

I løpet av våren 2010 skal Larvik kommune og Fritzøe Eiendom utlyse en designkonkurranse. Utbygger er opptatt av at det blir en estetisk flott overgang som tilpasses området.

Bildet er hentet fra Østlandsposten